วันซาเมนฮอฟ

วันซาเมนฮอฟ (Zamenhofa Tago) (วันที่ 15 ธันวาคม) ตรงกับวันกิดของ ล. ล. ซาเมนฮอฟ (1859-1917) ผู้ประดิษฐ์ภาษาเอสเปรันโต ซึ่งเป็นวันเฉลิงฉลองที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาเอสเปรันโต ในวันนี้(หรือวันอื่นในอาทิตย์เดียวกัน)  ผู้พูดภาษาเอสเปรันโตทั่วโลกจะจัดงานเฉลิงฉลองพิเศษ แนวคิดของภาษาเอสเปรันโตกับความใกล้เคียงของวันซาเมนฮอฟกับวันคริสต์มาสทำให้ผู้คนที่มาร่วมงานมักมามอบของขวัญให้กันและกัน (โดยส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือในภาษาเอสเปรันโต) และคำอวยพร ในการงานมักจะมีการบรรยายเกี่ยวกับ ล. ล. ซาเมนฮฟ Esperanta Civito ได้บันทึกวันซาเมนฮอฟไว้ในธรรมนูญไว้เป็นดังวันในวัฒนธรรมของภาษาเอสเปรันโต

ล. ล. ซาเมนฮอฟ ผู้ประดิษฐ์ภาษาเอสเปรันโต ซึ่งได้กำหนดเอาวันเกิดของเขาเป็นวันซาเมนฮอฟ

ชื่ออื่นแก้ไข

มีผู้พูดภาษาเอสเปรันโตจำนวนหนึ่งที่ได้เสนอให้วันที่ 15 ธันวาคม เป็นวันวรรณกรรมภาษาเอสเปรันโต  (Tago de Esperanto-literaturo หรือTago de Esperanto-libro หรือ Esperanto-Librotago) และด้วยเหตุนี้ทำให้มีการอ่านบทกวี การวิจารณ์หนังสือ หรือแนะนำหนังสือใหม่ในภาษาเอสเปรันโตในโปรแกรมการจัดงานเฉลิมฉลอง หรือสำหรับบางคนอาจจะใช้วันนี้เป็นวันสำหรับการซื้อหรือการอ่านเริ่มอ่านหนังสือภาษาเอสเปรันโตเล่มใหม่

ต้นกำเนิดแก้ไข

 
วันซาเมนฮอฟ ใน Kelmis (อดีตฉนวนโมเรสเนต) (ปี 2008)

ต้นกำเนิดของการเฉลิมฉลองวันนี้เริ่มมาจากในช่วงปี ค.ศ. 1920 เมื่อผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาเอสเปรันโต (ซึ่งมี Julio Baghy และ Nikolao Nekrasov) เลือกวันที่ 15 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมฉลองของภาษาเอสเปรันโต

ปี 2009แก้ไข

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2009 ครบรอบ 150 ปีเกิดของซาเมนฮอฟ ซึ่งได้มีการจัดงานครบรอบนี้ตามที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก และในวันนี้คณะผู้บริหารเมือง Białystok ได้จัดพิธีเปิดศูยน์ซาเมนฮอฟใหม่ (Zamenhof-centro)[1] และในนิวยอร์กมีจัดการประชุมทางวิชาการเพื่อรำลึกถึงซาเมนฮอฟโดยได้เชิญ Arika Okrent, Humphrey Tonkin และศาตราจารย์ท่านอื่น ๆ มาเป็นผู้บรรยาย[2] สำหรับเสิร์ชเอนจินของกูเกิลได้เพิ่มรูปธงภาษาเอสเปรันโตลงไปบนสัญลักษณ์ของกูเกิล ซึ่งทำให้มีคนประมาณ 2 ล้านคนคลิกเพื่ออ่านบทความที่เกี่ยวกับซาเมนฮอฟหรือภาษาเอสเปรันโตในวิกิพีเดีย[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://esperanto-usa.org/en/content/esperanto-today
  2. https://sites.google.com/site/zamenhofsymposium/
  3. Blahuš, Marek: Google: Reklami Esperanton... sen esperantistoj In La Ondo de Esperanto. 2010, n-ro 2 (184), p. 8.