วัดเจดีย์เจ็ดยอด เชียงแสน

สำหรับวัดเจ็ดยอดในอำเภอเมือง ดู วัดเจ็ดยอด (แก้ความกำกวม)

พระธาตุเจดีย์เจ็ดยอด (วัดเจ็ดยอด เชียงแสน) เป็นโบราณสถานในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ในหมู่อาคารของวัดพระธาตุผาเงา ตั้งอยู่เหนือองค์พระธาตุผาเงาไปบนดอยประมาณ 1 กิโลเมตร ปัจจุบันเหลือแต่เพียงซากเจดีย์ที่ชำรุดจนไม่เห็นสภาพเดิม บริเวณโดยรอบมีความร่มรื่นปกคลุมด้วยไม้ใหญ่และถูกพัฒนาเป็นสถานปฏิบัติธรรม[1] ปัจจุบันพระธาตุถูกสร้างครอบด้วยองค์เจดีย์ตั้งชื่อว่า พระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2537

วัดเจดีย์เจ็ดยอด เชียงแสน
พระธาตุเจดีย์เจ็ดยอด เชียงแสน พระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ วัดพระธาตุผาเงา 02.jpg
พระธาตุเจดีย์เจ็ดยอด ภายในพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์
ชื่อวัดเจ็ดยอดเชียงแสน, วัดเจดีย์เจ็ดยอด
ที่ตั้งบ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ประเภทโบราณสถาน
ความพิเศษวัดเก่าแก่ของอำเภอเชียงแสน
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

อ้างอิงแก้ไข