วอลเลย์บอลในกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 2001

วอลเลย์บอลในกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 2001 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง, สาธารณรัฐประชาชนจีน

สรุปการแข่งขันแก้ไข

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
วอลเลย์บอลชาย   สหรัฐ   ฝรั่งเศส   รัสเซีย
วอลเลย์บอลหญิง   จีน   รัสเซีย   ไทย

อ้างอิงแก้ไข