วอตยูซีอิสวอตยูเก็ต

วอตยูซีอิสวอตยูเก็ต (อังกฤษ: what you see is what you get) หรือ วิซีวิก (WYSIWYG) เป็นคำศัพท์เฉพาะในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึงระบบเนื้อหาระหว่างการแก้ไข และเนื้อหาเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วมีหน้าตาและรูปแบบเดียวกัน ตัวอย่างเช่น โปรแกรมตระกูลโปรแกรมประมวลผลคำ หรือโปรแกรมช่วยสร้างเว็บเพจ เป็นต้น

อ้างอิงแก้ไข