วรรค

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

วรรค (อ่านว่า วรรค) มาจากภาษาบาลี วคฺค และภาษาสันสกฤต วรฺค อาจหมายถึง

ดูเพิ่ม แก้