วรรค

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

วรรค (อ่านว่า วัก) มาจากภาษาบาลี วคฺค และภาษาสันสกฤต วรฺค อาจหมายถึง

ดูเพิ่มแก้ไข