วงออร์เคสตราเกวันด์เฮาส์

วงออร์เคสตราเกวันด์เฮาส์ (เยอรมัน: Gewandhausorchester) เป็นวงดนตรีออร์เคสตราที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกวงหนึ่ง วงดนตรีนี้ตั้งอยู่ ณ เมืองไลพ์ซิจ ประเทศเยอรมนี ตั้งชื่อตามชื่ออาคารจัดแสดงดนตรีเกวันด์เฮาส์ สถานที่ซึ่งวงดนตรีนี้จัดแสดงเป็นประจำ

ประวัติแก้ไข

วงออร์เคสตราไลพ์ซิจก่อตั้งมากว่า 260 ปี โดยการสนับสนุนทางการเงินจากพ่อค้าวาณิชของเมืองไลพ์ซิจ จำนวน 16 ท่าน โดยในปี ค.ศ. 1743 เริ่มต้นจากการจัดแสดงดนตรีในพื้นที่ส่วนบุคคล ในปีต่อมาจึงได้ย้ายไปจัดการแสดงที่โรงแรมทรีสวอนส์ และได้จัดแสดงที่นั่นเป็นเวลากว่า 36 ปี จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1781 จึงได้ย้ายสถานที่จัดแสดง เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านสถานที่ของโรงแรม

ในปี ค.ศ. 1781 นี้เอง การแสดงดนตรีออร์เคสตรา จึงได้จัดแสดง ณ ชั้นบนของเกวันด์เฮาส์ซึ่งเป็นอาคารจำหน่ายเสื้อผ้า โดยนับแต่ปี ค.ศ. 1781 นี้เองที่วงออร์เคสตราเกวันด์เฮาส์จัดยึดคำขวัญ "Res severa est verum gaudium" (ภาระหน้าที่ที่สำคัญคือการสร้างความพึงพอใจที่แท้จริง)

ในปี ค.ศ. 1835 นักอำนวยเพลงชื่อดังของโลกท่านหนึ่ง ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวงออร์เคสตราเกวันด์เฮาส์ และได้ดำรงตำแหน่งนี้กระทั่งท่านถึงแก่กรรม ในปี ค.ศ. 1847 ต่อมาในปี ค.ศ. 1885 วงออร์เคสตราเกวันด์เฮาส์ จึงได้ย้ายไปจัดแสดง ณ อาคารเกวันด์เฮาส์หลังใหม่ และได้จัดแสดงที่นั่นจนกระทั่งปี ค.ศ. 1994 อาคารหลังดังกล่าวได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่สอง และวงออร์เคสตราเกวันด์เฮาส์ ได้เปิดการแสดง ณ เกวันด์เฮาส์อีกครั้งในปี ค.ศ. 1981 เมื่ออาคารเกวันด์เฮาส์หลังปัจจุบันได้เปิดใช้งาน และได้จัดแสดง ณ อาคารหลังนี้จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

เนื่องจากวงออร์เคสตราเกวันด์เฮาส์ได้เปิดการแสดงครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 17 และมีการจัดการแสดงมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ชื่อว่าเป็นวงออร์เคสตราที่อายุเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงมีการแสดงอยู่จนถึงปัจจุบัน

นอกจากมีการจัดแสดง ณ เกวันด์เฮาส์ เมืองไลพ์ซิจแล้ว วงออร์เคสตราเกวันด์เฮาส์ยังจัดแสดงดนตรีในโบสถ์เซนต์โทมัส เมืองไลพ์ซิจ และที่โรงอุปรากรเมืองไลพ์ซิจเป็นประจำอีกด้วย

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข