วงศ์สนทะเล
Casuarina equisetifolia
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Eudicots
ไม่ได้จัดลำดับ: Rosids
อันดับ: Fagales
วงศ์: Casuarinaceae
R.Br. in Flinders
Genera

Allocasuarina

Casuarina

Ceuthostoma

Gymnostoma

วงศ์สนทะเล หรือ Casuarinaceae เป็นวงศ์ของพืชมีดอกในอันดับ Fagales ประกอบด้วย 4 สกุล มี 70 ชนิด มีทั้งไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม เป็นไม้พื้นเมืองของโลกเก่าในเขตร้อนตั้งแต่ อินโด-มลายา ออสเตรเลีย และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ในช่วงเวลาหนึ่งทุกสปีชีส์ในวงศ์นี้จัดอยู่ในสกุลเดียวคือ Casuarina ทั้งสิ้น ต่อมาระหว่าง พ.ศ. 2523 - 2531 ได้มีการแยกสกุลเหล่านี้ออกมาเป็นสกุล Allocasuarina, Casuarina, Ceuthostoma, และ Gymnostoma[1][2][3] ในระบบ Wettstein วงศ์นี้อยู่ในอันดับ Verticillatae เช่นเดียวกับระบบ Englerส่วนระบบ Cronquist และ Kubitzki จัดให้อยู่ในอันดับ Casuarinales

อ้างอิง

แก้
  1. Johnson, Lawrie A. S. (1980). "Notes on Casuarinaceae" (PDF). Telopea. (Online page archive version, link via APNI Gymnostoma ref's). 2 (1): 83–84. สืบค้นเมื่อ 20 Mar 2013.
  2. Johnson, Lawrie A. S. (23 Dec 1982). "Notes on the Casuarinaceae II" (PDF). Journal of the Adelaide Botanic Gardens. 6 (1): 73–87. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-06-10. สืบค้นเมื่อ 20 Mar 2013.
  3. Johnson, Lawrie A. S. (1988). "Notes on Casuarinaceae III: The new genus Ceuthostoma" (PDF). Telopea. (Online page archive version, link via APNI Ceuthostoma ref's). 3 (2): 133–137. สืบค้นเมื่อ 20 Mar 2013.


แหล่งข้อมูลอื่น

แก้