วงศ์บอระเพ็ด
from Koehler (1887)
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ชั้น: Magnoliopsida
อันดับ: Ranunculales
วงศ์: Menispermaceae
Juss. (1789)
Genera

See text.

วงศ์บอระเพ็ด หรือ (En:Menispermaceae) เป็นวงศ์ของพืชมีดอก ระบบ APG II จัดให้อยู่ในอันดับ Ranunculales ในกลุ่ม พืชใบเลี้ยงคู่แท้

วงศ์นี้มีสมาชิก 70 สกุลและ 420 สปีชีส์[1] ส่วนใหญ่เป็นไม้เลื้อย อยู่ในเขตร้อน มีเพียงเล็กน้อยในสกุล (En:Menispermum และ En:Cocculus) อยู่ในเขตอบอุ่นทางตะวันออกของอเมริกาเหนือและเอเชียตะวันออก

ตัวอย่างสกุล แก้

อ้างอิง แก้

  1. APG website
  2. Jacques, Frédéric M.B.; Gallut, Cyril; Vignes-Lebbe, Régine; Zaragüeta i Bagils, René (2007):Resolving phylogenetic reconstruction in Menispermaceae(Ranunculales) using fossils and a novel statistical test. Taxon 56(2):379-392.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้