ลูกปรายหิมะ

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ลูกปรายหิมะ เป็นหยาดน้ำฟ้าชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นอนุภาคน้ำแข็งสีขาวทึบที่เกิดจากการตกตะกอนของหยดน้ำซึ่งได้รับความเย็นมากจนรวมตัวเป็นเกล็ดหิมะ อาจมีรูปร่างกลมหรือกรวย และมีขนาดระหว่าง 2-5 มิลลิเมตร