ลี สโมลิน(Lee Smolin) เกิดเมื่อ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1955 คือนักทฤษฎีฟิสิกส์ ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนา ทฤษฎีความโน้มถ่วงควอนตัมแบบลูป ปัจจุบันเป็นนักวิจัยระยะยาวอยู่ที่ สถาบันทฤษฎีฟิสิกส์เพอริมีเตอร์( Perimeter Institute for Theoretical Physics)นอกจากงานฟิสิกส์แล้วเขายังเขียนหนังสือ Life of the Cosmos และThree Roads to Quantum Gravity เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์สำหรับคนทั่วไป เขายังเป็นที่รู้จักในความเห็นที่ว่า ทฤษฎีสตริง และทฤษฎีความโน้มถ่วงควอนตัมแบบลูป เป็นแนวทางต่างกันที่นำไปสู่ทฤษฎีเดียวกัน แต่ว่าเขาโด่งดังมากกว่าจากการประยุกต์ ทฤษฎีวิวัฒนาการ มาใช้กับจักรวาลวิทยา

ลี สโมลิน, ที่ ฮาวาร์ด

งานเขียนแก้ไข

งานแบบ non-technical,สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ใช่นักฟิสิกส์.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

[เวบส่วนตัว]