บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ลิเลียน ลี (李碧華, Lilian Lee) เป็นนามปากกาของนักเขียนหญิงชาวฮ่องกง มีผลงานเขียนนวนิยายและบทกวีภาษาจีนมากกว่า 90 ชิ้น โดยเรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้แก่เธอ ได้แก่เรื่อง 霸王別姬 (Farewell My Concubine) [1] ที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง หลายแผ่นดิน แม้สิ้นใจ ก็ไม่ลืม กำกับโดย เฉิน ข่ายเกอ

李白 Lee Bak
เกิดกว่างโจว
นามปากกา李碧華 Lilian Lee
ลิเลียน ลี
อาชีพนักเขียน
สัญชาติฮ่องกง

ลิเลียน ลี มีชื่อจริงว่า Lee Bak (李白) เกิดที่ตำบลไทชาน กว่างโจว จบการศึกษาจากโรงเรียนสตรี True Light Middle School ในฮ่องกง ทำงานเป็นครูโรงเรียนประถม นักข่าว นักเขียนบทความ และเขียนบทภาพยนตร์โทรทัศน์ งานเขียนของเธอถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์หลายเรื่อง ได้แก่

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข