ดาโตะก์ ปาดูกา ลิม จก โฮย (มลายู: Dato' Paduka Lim Jock Hoi) เป็นข้าราชการชาวบรูไนและเป็นเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน[1] ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของบรูไน[1][2]

ลิม จก โฮย
เลขาธิการอาเซียนคนที่ 14
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 มกราคม 2018
ก่อนหน้า เล เลือง มิญ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ลิม จก โฮย
5 ธันวาคม ค.ศ. 1951 (70 ปี)
สัญชาติ บรูไน
อาชีพ ข้าราชการ

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 "Dato Lim Jock Hoi assumes office as new Secretary-General of ASEAN - ASEAN - ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMUNITY". 5 January 2018.
  2. อาเซียนเปิดตัวเลขาธิการคนใหม่ สืบค้นเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2018
ก่อนหน้า ลิม จก โฮย ถัดไป
เล เลือง มิญ   เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(1 มกราคม พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน)
  อยู่ในวาระ