ลำดับการสืบราชสันตติวงศ์นอร์เวย์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ลำดับการสืบราชบัลลังก์นอร์เวย์ ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตราที่ 6 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2533 ที่ให้พระราชบุตรพระองค์ใหญ่ไม่ว่าฝ่ายหน้าหรือฝ่ายใน พระราชนัดดา และผู้สืบเชื้อสายในสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 สามารถขึ้นครองราชย์ได้ แต่ในปัจจุบันยังคงจัดให้พระราชโอรสรั้งตำแหน่งรัชทายาทไว้ เนื่องจากการตั้งองค์รัชทายาทนั้นเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้มกุฎราชกุมารโฮกุนและผู้สืบสันดานของมกุฎราชกุมารจึงมีสิทธิธรรมในลำดับการสืบราชบัลลังก์ก่อนหน้าพระเชษฐภคินีคือเจ้าหญิงมาร์ธา ลุยเซอ และผู้สืบสันดานของเจ้าหญิง[1]

มกุฎราชกุมารโฮกุนและเจ้าหญิงอิงกริด อเล็กซันดรา ผู้สืบทอดราชบัลลังก์อันดับที่หนึ่งและสอง

ผู้เชื้อสายตามกฎหมาย (คือบุตรที่เกิดในสมรส) ของพระมหากษัตริย์จะอยู่ในสายแห่งการสืบราชบัลลังก์ ส่วนพระเชษฐภคินีของกษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5 คือ เจ้าหญิงอัสตริดและผู้สืบสันดาน รวมทั้งผู้สืบสันดานของเจ้าหญิงรัญฮิลด์ ที่สิ้นพระชนม์ไปก่อนหน้านั้น ได้ถูกยกเว้นจากการสืบราชสมบัติเนื่องจากเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับกรณีเจ้าหญิงมาร์ธา ลุยเซอ[1]

ลำดับการสืบราชบัลลังก์ แก้

หกลำดับแรก
ณ วันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2005
1.มกุฎราชกุมาร  
2.เจ้าหญิงอิงกริด อเล็กซันดรา  
3.เจ้าชายสแวร์เรอ มักนุส  
4.เจ้าหญิงมาร์ธา ลุยเซอ  
5.ม็อด อังเงลีกา เบห์น  
6.ลีอาห์ อีซาดอรา เบห์น  

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 "Order of succession". www.royalcourt.no. Norwegian Royal Court.
  2. "His Royal Highness The Crown Prince". www.royalcourt.no. Norwegian Royal Court. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-11-13. สืบค้นเมื่อ 23 December 2013. มกุฎราชกุมารโฮกุน ประสูติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1973 เป็นพระราชโอรสในกษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5 กับสมเด็จพระราชินีซอนยา เป็นรัชทายาทแห่งราชบัลลังก์ (Crown Prince Haakon, born on 20 July 1973. Son of King Harald V and Queen Sonja. Heir to the throne.)
  3. "Her Royal Highness The Princess". www.royalcourt.no. Norwegian Royal Court. สืบค้นเมื่อ 23 December 2013. เจ้าหญิงอิงกริด อเล็กซันดรา ประสูติเมื่อวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 2004 อยู่ในลำดับที่สองแห่งการสืบราชบัลลังก์นอร์เวย์สืบพระราชบิดาคือองค์มกุฎราชกุมาร (Princess Ingrid Alexandra, born on 21 January 2004. Second in line for the Norwegian throne after her father, The Crown Prince.)
  4. "His Highness Prince Sverre Magnus". www.royalcourt.no. Norwegian Royal Court. สืบค้นเมื่อ 23 December 2013. ทรงลำดับที่สามแห่งการสืบราชบัลลังก์สืบเจ้าหญิงอิงกริด อเล็กซันดรา พระเชษฐภคินี (Third in line for the Norwegian throne after his sister, Princess Ingrid Alexandra.)
  5. "Her Highness Princess Märtha Louise". www.royalcourt.no. Norwegian Royal Court. สืบค้นเมื่อ 23 December 2013. ประสูติเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1971 พระราชธิดาในกษัตริย์ฮารัลด์ และสมเด็จพระราชินีซอนยา ทรงอยู่ลำดับที่สี่แห่งการสืบราชบัลลังก์นอร์เวย์สืบเจ้าชายสแวร์เรอ มักนุส พระนัดดา (Born on 22 September 1971. Daughter of King Harald and Queen Sonja. Fourth in line for the Norwegian throne after her nephew Prince Sverre Magnus.)