บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ในฟิสิกส์ ลายมัวเร (อังกฤษ: moiré pattern) เป็นลายรบกวนที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อตารางสองตารางวางทับกันในมุม ๆ หนึ่ง หรือเมื่อลายตาข่ายซ้อนกันเล็กน้อย

ลายมัวเร