ลากรานาเดรา

ลากรานาเดรา (สเปน: La Granadera, "มาร์ชทหาร") เป็นเพลงชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐอเมริกากลาง

ลากรานาเดรา
คำแปล: มาร์ชทหาร
La Granadera
เนื้อร้องโรมูโล เอร์เนสโต ดูรอน
ทำนองไม่ปรากฏ
รับไปใช้ค.ศ. 1823
เลิกใช้ค.ศ. 1844
ตัวอย่างเสียง
ลากรานาดา (ขับร้อง)
บันทึกเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ประวัติแก้ไข

บทร้องแก้ไข

ภาษาสเปน คำแปล
Ya se ve, Patria mía, en tu oriente
nuevo sol esparcir claridad;
ya podemos con voz reverente
pronunciar: Dios, Unión, Libertad.
Cambiarán ya tu vida y tu suerte
un solo hombre tus hijos serán;
ya entre ellos no habrá guerra o muerte
y dichosos tu bien labrarán.
Ya podrás alcanzar pura gloria,
de tus próceres sueño tenaz
y el laurel de tu espléndida historia
será signo de triunfos de paz.
Salve, Patria, tu hermosa bandera
luce al viento del cielo el color;
a su sombra juramos doquiera
a vencer o morir por tu honor.
คุณเห็นมัน บ้านเกิดของฉัน บูรพาของท่าน

พระอาทิตย์ดวงใหม่กระจ่างแจ้ง

ตอนนี้เสียงของเราน้อมคารวะ

เปล่งเสียง: พระเจ้า สหภาพ เสรีภาพ


ชีวิตและโชคของเจ้าจะเปลี่ยนไป

ลูกหลานของคุณจะเป็นชายคนหนึ่ง

ระหว่างไม่มีสงครามหรือความตาย

และมีความสุขที่ความดีของคุณจะได้ผล


ตอนนี้คุณสามารถบรรลุความรุ่งโรจน์อันบริสุทธิ์

ความฝันอันหวงแหนของฮีโร่ของคุณ

และเกียรติยศแห่งเรื่องราวอันยอดเยี่ยมของคุณ

มันจะเป็นสัญญาณแห่งชัยชนะแห่งสันติภาพ


จงเจริญมาตุภูมิ ธงที่สวยงามของท่าน

สีส่องแสงในสายลมจากสวรรค์

เราสาบานได้ทุกที่ภายใต้ร่มเงาของมัน

จะชนะหรือตายเพื่อเกียรติของคุณ!

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข