ลั่วหยาง (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ลั่วหยาง เป็นนครระดับจังหวัดในมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน

ลั่วหยาง อาจหมายถึง