ลัมแบร์ท (lambert, ใช้สัญลักษณ์ L) เป็นหน่วยของความสว่างในระบบซีจีเอส ที่มาของชื่อมาจากโยฮัน ไฮน์ริช ลัมแบร์ท นักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน

ลัมแบร์ท
ระบบการวัดระบบซีจีเอส
เป็นหน่วยของความสว่าง
สัญลักษณ์L 
การแปลงหน่วย
1 L ใน ...... มีค่าเท่ากับ ...
   หน่วยฐานเอสไอ    cd/m²

1 ลัมแบร์ทมีค่าเท่ากับ แคนเดลาต่อตารางเซนติเมตร (ประมาณ 0.31831 cd/cm²) เทียบกับหน่วยเอสไอแล้วจะเป็น แคนเดลาต่อตารางเมตร (ประมาณ 3183.1 cd/m²)