บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ลัฟบระ (อังกฤษ: Loughborough) อ่านออกเสียงว่า Lufbra (ลัฟบระ) เป็นเมืองในสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ตอนกลางของอังกฤษ ในเลสเตอร์เชียร์เคาน์ตี เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยลัฟบระ เมืองมีประชากร 57,600 คน (ค.ศ. 2004)[1] เมืองมีโรงหล่อระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ของบริษัทจอห์นเทย์เลอร์แอนด์โค เมืองได้รับการกล่าวถึงครั้งแรกในปี ค.ศ. 1086 เดิมเป็นศูนย์กลางการผลิตผ้าลูกไม้

ศาลาว่าการเมืองลัฟบระ

อ้างอิงแก้ไข