ลันทซ์ฮูท (เยอรมัน: Landshut) เป็นเมืองในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ทางทิศใต้-ตะวันออกของประเทศ บนฝั่งแม่น้ำอีซาร์ ลันทซ์ฮูทเป็นเมืองหลักของโลว์เออร์บาวาเรีย หนึ่งในเจ็ดเขตการปกครองของรัฐบาวาเรีย เมืองมีประชากรมากกว่า 60,000 คน เป็นเมืองใหญ่สุดในโลว์เออร์บาวาเรีย มีการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเรือน ช็อกโกแลต เบียร์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เมืองลันทซ์ฮูท