ลัทธิศูฟี (อาหรับ: تصوّف‎) เป็นลัทธิความเชื่อลัทธิหนึ่งในศาสนาอิสลาม ซึ่งแปลงคำสอนมาจากนิกายสุหนี่ เน้นความเชื่อทางจิตวิญญาณ

วัฒนธรรมแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข