ลัทธิมังสวิรัติแบบเชน

อาหารมังสวิรัติแบบเชนเป็นการปฏิบัติส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและปรัชญาของศาสนาเชน รูปแบบอาหารของเชนเป็นหนึ่งในการทานอาหารที่มีกฎเคร่งครัดมากที่สุดชนิดหนึ่ง อาหารเชนมีลักษณะเป็นมังสวิรัติแบบแล็กโท (lacto vegetarian) และมีข้อห้ามทานผักในดิน เช่น มันฝรั่ง, กระเทียม และหอมใหญ่ โดยปฏิบัติดังนั้นเพื่อไม่ให้ทำอันตรายแก่แมลงและสิ่งมีชีวิตเล็กน้อยในดิน และไม่ให้พืชทั้งต้นถูกถอนรากถอนโคนจนเสียชีวิต การทานอาหารแบบเชนเช่นนี้ปฏิบัติในนักบวชและศาสนิกชนขณะถือศีล[1][2]

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบการทานอาหารแบบเชนกับแนวคิดอหิงสา อันเป็นหลักสำคัญของศาสนาเชน

ศาสนิกชนเชนไม่ทานเนื้อสัตว์และไข่ทุกชนิดโดยมีรากฐานมาจากหลักอหิงสาในศาสนาเชน โดยแสดงออกผ่านการ "ไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่น" (non-injuring) การปฏิบัติเช่นนี้เพื่อเป็นการลดการสะสมกรรมที่กระทำต่อสิ่งมีชีวิตอื่น[3][4] ถึงแม้แนวคิดเดียวกันนี้จะปรากฏในศาสนาฮินดู พุทธ และเชน แต่การนำไปปฏิบัติและส่วนที่เน้นในการแสดงออกนั้นแตกต่างกัน ศาสนาเชนเชื่อว่าอหิงสาคือวัตรทางศาสนาที่สำคัญที่สุดของทุกคน (อหิงสาปรโมธรรมห์)[5][6][7] และเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด[8] อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของศาสนาเชน การนำเอาหลักการอหิงสามาปฏิบัติอย่างจริงจังในชีวิตประจำวันไปจนถึงการทานอาหารนี้เป็นเอกลักษณ์สำคัญของศาสนาเชนที่ต่างจากฮินดูและพุทธ[9][10][11][12]

อ้างอิงแก้ไข

 1. "An eggplant (aubergine) dish that's fit for a king!". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-07-11. สืบค้นเมื่อ 2021-04-12.
 2. Natubhai Shah 2004, p. 249.
 3. Laidlaw 1995, pp. 26-30.
 4. Laidlaw 1995, pp. 191-195.
 5. Dundas 2002, p. 160.
 6. Wiley 2006, p. 438.
 7. Laidlaw 1995, pp. 153-154.
 8. Hemacandra, Yogashastra 2.31.
 9. Laidlaw 1995, pp. 154-160.
 10. Jindal 1988, p. 74-90.
 11. Tähtinen 1976, p. 110.
 12. Dundas 2002, pp. 176-177.

บรรณานุกรมแก้ไข