ละครสัตว์รัตติกาล

ละครสัตว์รัตติกาล คือจินตนิยายกึ่งสมจริง (magical realism) ประพันธ์โดยเอริน มอร์เก็นสเติร์น นักเขียนชาวอเมริกัน ตีพิมพ์ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2011 มีเนื้อหาเกี่ยวกับคณะละครสัตว์ลึกลับที่ปรากฏขึ้นโดยไม่มีผู้ใดรู้ล่วงหน้า และเปิดให้เข้าเฉพาะยามวิกาลโดยขึ้นป้ายว่า "เปิดเมื่อย่ำค่ำ ปิดเมื่อย่ำรุ่ง" คณะละครสัตว์คณะนี้มีชื่อว่า "เลอ เซิร์ก เดส์ เรฟส์" และมีนาฬิกาเรือนใหญอันวิจิตรที่สร้างความประทับใจและความพิศวงแก่ผู้ที่ได้เห็น ตลอดจนมีนักเนรมิตภาพลวง ผู้วิเศษ หมดู นักกายกรรม นักมายากล นักดัดตน ปรากฏในเรื่อง ผู้เขียนใช้วิธีการดำเนินเรื่องที่ไม่เรียงตามลำดับเวลา แต่ตัดฉากไปมาในลักษณะที่ไม่เป็นเส้นตรง (non-linear) พร้อมทั้งพรรณาภาพฉากในคณะละครสัตว์อย่างวิจิตร ฉบับภาษาไทยตีพิมพ์เมื่อปี 2014 แปลโดยเลอไถง เลขะ