รูบี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

รูบี (นิยมอ่านว่า รูบี้) เป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษจาก Ruby หรือ ruby อาจหมายถึง