รุไบยาต (เปอร์เซีย: رباعی) เป็นคำในภาษาเปอร์เซีย ยืมมาจากภาษาอาหรับ "รุบาอียาต" หมายถึง บทกวี ชนิดหนึ่งซึ่งในหนึ่งบทมีสี่บาท

รุไบยาตที่รู้จักกันดี คือ รุไบบาตของโอมาร์ คัยยาม