ริชาร์ด คาร์ป

นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

ริชาร์ด คาร์ป (Richard Karp) เป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ ขั้นตอนวิธี กับ ทฤษฎีความซับซ้อนในการคำนวณ ปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์คลีย์ คาร์ปได้รับรางวัลมากมายในสาขาของวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎี แต่รางวัลที่ใหญ่ที่สุดก็คือ รางวัลทัวริง ที่ได้รับในปี 2528

งานวิจัย แก้

คาร์ปมีผลงานวิจัยมากมาย แต่งานวิจัยที่โด่งดังมากก็คือ

เกียรติยศที่ได้รับ แก้

  • รางวัลทัวริง ปี 2528