ราโมส (พระราชโอรสในอาโมสที่หนึ่ง)

ramss
ราโมส
อักษรไฮเออโรกลีฟ

ราโมส เป็นเจ้าชายของอียิปต์โบราณแห่งรสชวงศ์ที่สิบแปด พระองค์อาจจะเป็นพระราชโอรสของฟาโรห์อาโมสที่หนึ่ง [1]

พระองค์ปรากฎอยู่ภาพวาดในช่วงราชวงศ์ที่ยี่สิบจาหลุมฝังศพของอินเฮอร์เคา (TT359) ใน "เทพเจ้าแห่งทิศตะวันตก" กับของพระองค์หลายคนสมาชิกในครอบครัวและไม่กี่ฟาโรห์ที่สำคัญ[2][3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Dodson, Aidan และ Hilton, Dyan (2004). The Complete Royal Families of Ancient Egypt. London: Thames & Hudson. ISBN 0-500-05128-3., p.129
  2. Dodson–Hilton, p.123
  3. Dodson–Hilton, p.129