รายพระนามพระมหากษัตริย์แอลเบเนีย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

เจ้าชายแห่งอัลแบเนีย (1190–1255) แก้ไข

ราชวงศ์โปรกอน แก้ไข

Others แก้ไข

กษัตริย์แห่งอัลแบเนีย (1272–1294) แก้ไข

ราชวงศ์อองจู แก้ไข

พระปรมาภิไธย เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
  ชาร์ลส์ที่ 1
ค.ศ. 1272
ค.ศ. 1285
  ชาร์ลส์ที่ 2
ค.ศ. 1282
ค.ศ. 1294

ลอร์ดแห่งอัลแบเนีย (1444–1479) แก้ไข

ราชวงศ์อองจู-โทรานโต แก้ไข

พระปรมาภิไธย เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
  ฟิลิปที่ 1 ลอร์ดแห่งแอลเบเนีย
ค.ศ. 1294
ค.ศ. 1332
  จอห์น ลอร์ดแห่งแอลเบเนีย
ค.ศ. 1332
ค.ศ. 1336

ดยุกแห่งดูราซโซ (1332–1368) แก้ไข

ราชวงศ์อัลเกวิน แก้ไข

ดยุคแห่งวาโลนา (1332–1417) แก้ไข

ราชวงศ์ชิชแมน แก้ไข

เจ้าชายแห่งเบรัต (1335–1444) แก้ไข

เจ้าชายแห่งแอลเบเนีย (1368–1444) แก้ไข

ตระกูลโทเปีย แก้ไข

เจ้าชายแห่งจิโรคาสเตอร์ (1386–1416) แก้ไข

เจ้าชายแห่งดูคักจินี (1387–1444) แก้ไข

เจ้าชายแห่งคาสตริโอติ (1389–1444) แก้ไข

เจ้าชายแห่งอัลแบเนีย (1444–1479) แก้ไข

ราชวงศ์คาสตริโอติ แก้ไข

พระปรมาภิไธย เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
  พระเจ้าจอร์จ คาสตริโอติ สกันเดอเบิร์กแห่งแอลเบเนีย
ค.ศ. 1444
ค.ศ. 1468

ราชวงศ์ดูคักจินิ แก้ไข

พระปรมาภิไธย เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
  เลเก ดูคักจินิแห่งแอลเบเนีย
ค.ศ. 1468
ค.ศ. 1479

ราชรัฐอัลแบเนีย (1914) แก้ไข

ราชวงศ์ไวเอด แก้ไข

พระปรมาภิไธย เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
  เจ้าชายวิลเลียมแห่งแอลเบเนีย
7 มีนาคม ค.ศ. 1914
3 กันยายน ค.ศ. 1914
มีอีกพระนามว่า สกันเดอเบอร์กที่ 2

ราชอาณาจักรอัลแบเนีย แก้ไข

ราชวงศ์โซกู แก้ไข

พระปรมาภิไธย เสด็จขึ้นครองราชย์ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
  พระเจ้าซ็อกที่ 1 แห่งแอลเบเนีย
1 กันยายน ค.ศ. 1928
7 เมษายน ค.ศ. 1939
ประเทศอิตาลียึดครองแอลเบเนีย