รายพระนามพระมหากษัตริย์เมารี

รายพระนามพระมหากษัตริย์เมารี แก้

พระบรมฉายาลักษณ์ พระมหากษัตริย์ รัชกาล
  โปตาตาอู เต เวโรเวโร 1 มิถุนายน 1858 – 25 มิถุนายน 1860
  ตาวฮิอาโอ 25 มิถุนายน 1860 – 26 สิงหาคม 1894
  มาฮูตา ตาวฮิอาโอ 26 สิงหาคม 1894 – 9 กันยายน 1912
  เต ราตา 9 กันยายน 1912 – 1 ตุลาคม 1933
  โคโรกิ มาฮูตา 8 ตุลาคม 1933 – 18 พฤษภาคม 1966
  เต อาตาอิรันกิคาอาฮู 23 พฤษภาคม 1966 – 15 สิงหาคม 2006
  ตูเฮอิเตีย ปากี 21 สิงหาคม 2006 – ปัจจุบัน