รายพระนามพระมหากษัตริย์บาห์เรน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

กษัตริย์ผู้ปกครองบาห์เรน (1783–1971)แก้ไข

กษัตริย์ผู้ครองบาห์เรน (1971–2002)แก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล
  เชคอีซา บิน ซัลมัด อัลเคาะลีฟะฮ์ 16 สิงหาคม 1971 6 มีนาคม 1999
  เชคฮะมัด บิน อีซา อัลเคาะลีฟะฮ์ 6 มีนาคม 1999 14 กุมภาพันธ์ 2002

พระมหากษัตริย์บาห์เรน องค์ปัจจุบัน (2002–ปัจจุบัน)แก้ไข

พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล
  สมเด็จพระราชาธิบดีฮะมัด บิน อีซา อัลเคาะลีฟะฮ์ 14 กุมภาพันธ์ 2002 ยังอยู่ในราชสมบัติ

อ้างอิงแก้ไข