รายพระนามพระมหากษัตริย์บาห์เรน

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ผู้ปกครองแห่งบาห์เรน (1783-1971)แก้ไข

 • เชค ฮะมัด บิน มูฮัมหมัด บิน อัลเคาะลีฟะฮ์ 1783-1796
 • เชค อับดุลเลาะห์ บิน ฮะมัด อัลเคาะลีฟะฮ์ 1796-1843
 • เชค ซูลมาน บิน ฮะมัด อัลเคาะลีฟะฮ์ 1796-1825
 • เชค เคาะลีฟะฮ์ บิน ซูลมาน อัลเคาะลีฟะฮ์ 1825-1834
 • เชค มูฮัมหมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อัลเคาะลีฟะฮ์ 1834-1842,1843-1868,1868-1869
 • เชค อลี บิน เคาะลีฟะฮ์ อัลเคาะลีฟะฮ์ 1868-1869
 • เชค มูฮัมหมัด บิน อับดุลเลาะห์ อัลเคาะลีฟะฮ์ 1869
 • เชค อีซา บิน อีซา อัลเคาะลีฟะฮ์ 1869-1932
 • เชค ฮะมัด บิน อีซา อัลเคาะลีฟะฮ์ 1932-1942
 • เชค ซูลมาน บิน ฮะมัด อัลเคาะลีฟะฮ์ 1942-1961
 • เชค อีซา บิน ซัลมัด อัลเคาะลีฟะฮ์ 1961-1971

เจ้าผู้ครองรัฐบาห์เรน (1971–2002)แก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล
  เชคอีซา บิน ซัลมัด อัลเคาะลีฟะฮ์ 16 สิงหาคม 1971 6 มีนาคม 1999
  เชคฮะมัด บิน อีซา อัลเคาะลีฟะ 6 มีนาคม 1999 14 กุมภาพันธ์ 2002

พระมหากษัตริย์บาห์เรน (2002 -ปัจจุบัน)แก้ไข

พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล
  สมเด็จพระราชาธิบดีฮะมัด บิน อีซา อัลเคาะลีฟะฮ์ 14 กุมภาพันธ์ 2002 ยังอยู่ในราชสมบัติ