รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์สกอตแลนด์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

คู่อภิเษกสมรสแห่งสกอตแลนด์ เป็นคู่สมรสของพระมหากษัตริย์แห่งสกอตแลนด์ ราชอาณาจักรของสกอตแลนด์เป็นรวมเป็นปึกแผ่นเป็นครั้งแรกภายใต้สมเด็จพระเจ้าเคนเนธ แม็คอัลปินที่ 1 แห่งสกอตแลนด์ในปั 843 และสิ้นสุดความเป็นอาณาจักรอิสระใน 1707 เมื่ออาณาจักรถูกรวมกับราชอาณาจักรของประเทศอังกฤษและกลายเป็นราชอาณาจักรบริเตนใหญ่

คู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์สกอตแลนด์ (ถึง พ.ศ. 2146)

แก้
พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ ทรงเสกสมรส เสวยราชย์ พระราชพิธีสถาปนา พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
  สมเด็จพระราชินียูเฟเมีย แห่งโรส - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 1898 มีนาคม พ.ศ. 1914
พระราชสวามีเสวยราชย์
? พ.ศ. 1929 สมเด็จพระเจ้าโรเบิร์ตที่ 2
  สมเด็จพระราชินีอนาเบลลา ดรัมมอนด์ ก่อน พ.ศ. 1893 พ.ศ. 1910 19 เมษายน พ.ศ. 1933
พระราชสวามีเสวยราชย์
สิงหาคม พ.ศ. 1933 พ.ศ. 1944 สมเด็จพระเจ้าโรเบิร์ตที่ 3
  สมเด็จพระราชินีโจน บัวฟอร์ท ก่อน พ.ศ. 1947 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1967 พฤษภาคม พ.ศ. 1967 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1980
พระราชสวามีสวรรคต
15 กรกฎาคม พ.ศ. 1988 สมเด็จพระเจ้าเจมส์ที่ 1
  สมเด็จพระราชินีแมรี่ แห่งเกลเดอร์ ก่อน พ.ศ. 1977 3 กรกฎาคม พ.ศ. 1992 ? 3 สิงหาคม พ.ศ. 2003
พระราชสวามีสวรรคต
1 ธันวาคม พ.ศ. 2006 สมเด็จพระเจ้าเจมส์ที่ 2
  มาร์เกรเธอแห่งเดนมาร์ก 23 มิถุนายน พ.ศ. 1999 กรกฎาคมพ.ศ. 2012 ? ก่อน 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2029 สมเด็จพระเจ้าเจมส์ที่ 3
  สมเด็จพระราชินีมากาเร็ต ทิวดอร์ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2032 25 มกราคม พ.ศ. 2045 (by proxy)
8 สิงหาคม พ.ศ. 2046
8 สิงหาคม พ.ศ. 2046 9 กันยายน พ.ศ. 2056
พระราชสวามีสวรรคต
ตุลาคม พ.ศ. 2084 สมเด็จพระเจ้าเจมส์ที่ 4
  สมเด็จพระราชินีมาดาเล แห่งวาลัวซ์ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2063 1 มกราคม พ.ศ. 2080 ? 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2080 สมเด็จพระเจ้าเจมส์ที่ 5
  สมเด็จพระราชินีแมรี่ แห่งกิวส์ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2058 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2081 (by proxy)
มิถุนายน พ.ศ. 2081
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2083 14 ธันวาคม พ.ศ. 2085
พระราชสวามีสวรรคต
11 มิถุนายน พ.ศ. 2103
  พระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 2 แห่งฝรั่งเศส 19 มกราคม พ.ศ. 2087 24 เมษายน พ.ศ. 2101 ไม่มีพระราชพิธีสถาปนา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2103 สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1
  เฮนรี สจวต ลอร์ดดาร์นลีย์ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2088 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2108 ไม่มีพระราชพธีสถาปนา 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2110
  เจมส์ เอิร์ลคนที่ 4 แห่งโบธธ์เวลล์ ก่อน พ.ศ. 2078 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2110 ไม่มีพระราชพิธีสถาปนา 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2110
พระมเหสีทรงสละราชสมบัติ
14 เมษายน พ.ศ. 2121
  สมเด็จพระราชินีแอนน์ แห่งเดนมาร์ก 14 ตุลาคม พ.ศ. 2117 สิงหาคม พ.ศ. 2132 (by proxy)
23 พฤศจิกายนพ.ศ. 2132
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2133 4 มีนาคม พ.ศ. 2162 สมเด็จพระเจ้าเจมส์ที่ 1

ผู้อ้างสิทธิ์ (ราชวงศ์สจวต) 1689-1824

แก้
พระรูป พระนาม ประสูติ อภิเษกสมรส เสวยราชย์ พระราชพิธีสถาปนา พ้นจากราชสมบัติ สิ้นพระชนม์ คู่อภิเษกสมรส
  แมรีแห่งโมดีนา 5 ตุลาคม 1658 30 กันยายน 1673 (โดยการมอบฉันทะ) 6 กุมภาพันธ์ 1685
พระสวามีครองราชย์
23 เมษายน 1685 16 กันยายน 1701
พระสวามีสิ้นพระชนม์
7 พฤษภาคม 1718 เจมส์ที่ 7
  มาเรีย เคลเม็นทินา โซบิเอสกา 18 กรกฎาคม 1702 3 กันยายน 1719 ไม่ปรากฏ 18 มกราคม 1735 "เจมส์ที่ 8"
  หลุยส์แห่งสตอลเบิร์ก 20 กันยายน 1752 28 มีนาคม 1772 (โดยการมอบฉันทะ)
14 เมษายน 1772
ไม่ปรากฏ 3 เมษายน 1784
ทรงแยกกันอยู่
31 มกราคม 1788
พระสวามีสิ้นพระชนม์
29 มกราคม 1824 "ชาร์ลส์ที่ 3"