รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์ฟินแลนด์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ดัสเชสแห่งฟินแลนด์ แก้

แกรนด์ดัสเชสแห่งฟินแลนด์ แก้

ราชวงศ์วาซา แก้

พระรูป พระนาม เสด็จพระราชสมภพ อภิเษกสมรส เริ่มรัชกาล สิ้นสุด สวรรคต คู่อภิเษกสมรส
  สมเด็จพระราชินีแคทเธอรีน จาเกลลอน 1 พฤศจิกายน 1526 4 ตุลาคม 1562 1580 16 กันยายน 1583 พระเจ้าจอห์นที่ 3
  สมเด็จพระราชินีจูนิลลา เบลก 25 มิถุนายน 1568 15 กุมภาพันธ์ 1585 17 พฤศจิกายน 1592
พระสวามีสวรรคต
19 กรกฎาคม 1597
  สมเด็จพระราชินีแอนนา 16 สิงหาคม 1573 31 พฤษภาคม 1592 17 พฤศจิกายน 1592 10 กุมภาพันธ์ 1598 พระเจ้าซิกิดมุนที่ 3
  สมเด็จพระราชินีคริสตีนา 13 เมษายน 1573 8 กรกฎาคม 1592 22 มีนาคม 1604 30 ตุลาคม 1611
พระสวามีสวรรคต
8 ธันวาคม 1625 พระเจ้าคาร์ลที่ 9
  สมเด็จพระราชินีมาเรีย เอเลโนรา 11 พฤศจิกายน 1599 25 พฤศจิกายน 1620 6 พฤศจิกายน 1632
พระสวามีสวรรคต
28 มีนาคม 1655 พระเจ้ากุสตาฟที่ 2

ราชวงศ์พาลาทิเนต - สเวิร์คบรุคเคิร์น แก้

พระรูป พระนาม เสด็จพระราชสมภพ อภิเษกสมรส เริ่มรัชกาล สิ้นสุด สวรรคต คู่อภิเษกสมรส
  สมเด็จพระราชินีเฮ็ดวิก เอเลโนรา 23 ตุลาคม 1636 24 ตุลาคม 1654 13 กุมภาพันธ์ 1660
พระสวามีสวรรคต
24 พฤศจืกายน 1715 พระเจ้าคาร์ลที่ 10
  สมเด็จพระราชินีอูลริกา เอเลโนรา 11 กันยายน 1656 6 พฤษภาคม 1680 26 กรกฎาคม 1693 พระเจ้าคาร์ลที่ 11

ราชวงศ์ราชวงศ์โรมานอฟ แก้

พระรูป พระนาม เสด็จพระราชสมภพ อภิเษกสมรส เริ่มรัชกาล สิ้นสุด สวรรคต คู่อภิเษกสมรส
  สมเด็จพระราชินีหลุยส์แห่งบาเดิน 24 มกราคม 1779 28 กันยายน 1793 29 มีนาคม 1809 1 ธันวาคม 1825 16 พฤษภาคม 1826 พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1
  สมเด็จพระราชินีชาร์ล็อตแห่งปรัสเซีย 13 กรกฎาคม 1798 13 กรกฎาคม 1817 1 ธันวาคม 1825 2 มีนาคม 1855 1 พฤศจิกายน 1860 พระเจ้านิโคลัสที่ 1
  สมเด็จพระราชินีมารีแห่งเฮสส์และไรน์ 8 สิงหาคม 1824 16 เมษายน 1841 2 มีนาคม 1855 8 มิถุนายน 1880 พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2
  สมเด็จพระราชินีดักมาร์แห่งเดนมาร์ก 26 พฤศจิกายน 1847 9 พฤศจิกายน 1866 13 มีนาคม 1881 1 พฤศจิกายน 1894 13 ตุลาคม 1928 พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3
  สมเด็จพระราชินีอลิกซ์แห่งเฮสส์และไรน์ 6 มิถุนายน 1872 13 กรกฎาคม 1817 1 พฤศจิกายน 1894 15 มีนาคม 1917 17 กรกฎาคม 1918 พระเจ้านิโคลัสที่ 2

ราชอาณาจักรฟินแลนด์ แก้

สมเด็จพระราชินีแห่งฟินแลนด์ แก้

ราชวงศ์เฮสส์-คาสเซิล แก้

พระรูป พระนาม เสด็จพระราชสมภพ อภิเษกสมรส สถาปนาเป็นพระราชินี พ้นจากตำแหน่ง สวรรคต คู่อภิเษกสมรส
  สมเด็จพระราชินีมาร์กาเร็ตแห่งปรัสเซีย 22 เมษายน 1872 25 มกราคม 1893 9 ตุลาคม 1918
พระสวามีได้รับเลือกให้ครองราชย์
14 ธันวาคม 1918
พระสวามีสละราชบัลลังก์
22 มกราคม 1954 พระเจ้าเฟรเดอริก คาร์ลที่ 1 แห่งฟินแลนด์

ผู้อ้างสิทธิในตำแหน่งสมเด็จพระราชินีแห่งฟินแลนด์ แก้

ราชวงศ์เฮสส์-คาสเซิล แก้

พระรูป พระนาม เสด็จพระราชสมภพ อภิเษกสมรส สถาปนาเป็นพระราชินี พ้นจากตำแหน่ง สวรรคต คู่อภิเษกสมรส
  สมเด็จพระราชินีมาร์กาเร็ตแห่งปรัสเซีย 22 เมษายน 1872 25 มกราคม 1893 14 ธันวาคม 1918
พระสวามีอ้างสิทธิ์
28 พฤษภาคม 1940
พระสวามีสวรรคต
22 มกราคม 1954 พระเจ้าเฟรเดอริก คาร์ลที่ 1 แห่งฟินแลนด์
  เจ้าหญิงมาเรีย อเล็กซานดร้าแห่งบาเดิน 1 สิงหาคม 1902 17 กันยายน 1924 28 พฤษภาคม 1940 29 มกราคม 1944 มกุฎราชกุมารโวล์ฟกังแห่งฟินแลนด์

ดูเพิ่ม แก้