รายชื่อศิลปินแนวสกา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

หน้านี้เป็นหน้ารวบรวมรายชื่อศิลปินแนวสกา


ศิลปินแนวสกาแบบต้นฉบับ (เริ่มต้นที่ปลายคริสต์ทศวรรษที่ 1950s)แก้ไข

ดูบทความหลักที่: สกา

วง ทูโทนสการีไววอล (เริ่มต้นที่ปลายคริสต์ทศวรรษที่ 1970s)แก้ไข

ดูบทความหลักที่: 2 Tone

เธิร์ดเวฟสกา หรือ สกาพังก์ (เริ่มต้นที่กลางคริสต์ทศวรรษที่ 1980s)แก้ไข