รายชื่อนครในประเทศกรีซ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

นี่คือ รายชื่อนครในประเทศกรีซ

รายชื่อนครใหญ่สุด 30 อันดับแรกแก้ไข


หมายเหตุ:
1 a suburb of the Athens Urban Area, in Athens’ agglomeration/conurbation
2 a suburb of the Thessaloniki Urban Area, in Thessaloniki’s agglomeration/conurbation
3 a suburb that belongs to Piraeus regional unit, (Greater Piraeus) which is part of the Athens Urban Area.
4 a suburb of Athens' Metropolitan Area
5 a suburb of Thessaloniki's Metropolitan Area

7 a municipal unit of the Heraklion Urban Area, in Heraklion's agglomeration/conurbation.
6 a municipal unit of the Volos Urban Area, in Volos' agglomeration/conurbation.

อันดับที่ นคร ค.ศ. 1991 ค.ศ. 2001 ค.ศ. 2011[1][2] ภูมิภาค ภาพประกอบ
1 เอเธนส์ 1 * 772,072 745,514 664,046 Attica  
2 เทสซาโลนีกี 2 * 383,967 363,987 315,196 Central Macedonia  
3 พาทรัส 152,570 160,400 168,034 West Greece  
4 ไพรีอัส 1,3 182,671 175,697 163,688 Attica  
5 ลาริสซา 112,777 124,394 144,651 Thessaly  
6 ฮีราคลีออน 115,270 130,914 140,730 ครีต  
7 เพริสเทริ 1 137,288 137,918 139,981 Attica  
8 คัลลิทเฮีย 1 114,233 109,609 100,641 Attica  
9 อะคาร์เนส 1 61,052 75,329 99,346 Attica  
10 คาลามาเรีย 2 80,698 87,255 91,279 Central Macedonia  
11 นิคายา 1,3 87,597 93,086 89,380 Attica  
12 ไกลฟาดา 1 63,306 80,409 87,305 Attica  
13 โวลอส 77,192 82,439 86,046 Thessaly  
14 อิลิออน 1 78,326 80,859 84,793 Attica  
15 อิลิโอโพลิ 1 75,037 75,904 78,153 Attica  
16 เครัทสินิ 1,3 71,982 76,102 77,077 Attica  
17 อีโวสมอส 2 28,821 52,624 74,686 Central Macedonia  
18 คาลันริ 1 66,285 71,684 74,192 Attica  
19 นีสะเมิร์นริ 1 69,749 73,986 73,076 Attica  
20 มาเราซิ 1 64,092 69,470 72,333 Attica  
21 อะกอสดิมิเทรียส 1 57,574 65,173 71,294 Attica  
22 โซกราฟู 1 80,492 76,115 71,026 Attica  
23 อีกาโล 1 78,563 74,046 69,946 Attica  
24 นีไอโอเนีย 1 60,635 66,017 67,134 Attica  
25 โยอานนีนา 56,699 61,629 65,574 อิไพรัส 220px
26 พาไลโอฟาลิโร 1 61,371 64,759 64,021 Attica  
27 คอรีดัลลอส 1,3 63,184 67,456 63,445 Attica  
28 ทริคาลา 45,835 48,686 61,653 Thessaly  
29 ไวโรนัส 1 58,523 61,102 61,308 Attica  
30 อะเกียพาราสเควี 1 47,463 56,836 59,704 Attica  

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข