รายชื่อธงในประเทศบาฮามาส

ด้านล่างนี้เป็นภาพธงที่ใช้กันอยู่ในประเทศบาฮามาส

ธงชาติแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ธงชาติบาฮามาส ธงสามแถบแนวนอนพื้นสีฟ้า-เหลือง-ฟ้า ที่ด้านคันธงแบ่งด้วนรูปสามเหลี่ยมพื้นสีดำ

ธงพระอิสริยยศ และ ธงประจำตำแหน่งแก้ไข

ธงเรือแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 ธงประจำองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในพระอิสริยยศประมุขแห่งบาฮามาส
  ธงประจำตำแหน่งผู้สำเร็จราชการ ธงพื้นสีน้ำเงิน มีตราสิงโตสวมมงกุฎยืนอยู่บนมงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ด เบื้องล่างมีแพรแถบเขียนอักษรว่า "Bahamas"
  ธงประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ลักษณะอย่างธงชาติ ที่ปลายธงมีรูปคทาแห่งบาฮามาส
ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 ธงฉานพาณิชยนาวี ธงพื้นสีแดงกางเขนขาว ที่ช่องมุมธงบนด้านคันธงมีรูปธงชาติบาฮามาส ที่ปลายธงตัดเป็นหางนกแซงแซวสองแฉก
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 ธงพาณิชยนาวี ธงพื้นสีแดงกางเขนขาว ที่ช่องมุมธงบนด้านคันธงมีรูปธงชาติบาฮามาส
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 ธงเรือช่วยรบ ธงพื้นสีขาวกางเขนนำเงิน ที่ช่องมุมธงบนด้านคันธงมีรูปธงชาติบาฮามาส
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 ธงนาวี ธงพื้นสีขาวกางเขนแดง ที่ช่องมุมธงบนด้านคันธงมีรูปธงชาติบาฮามาส

ธงในอดีตแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2412 - 2447 ธงอาณานิคมบาฮามาส ธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร ที่ฝั่งปลายธงมีตราอาณานิคมที่ใช้ในขณะนั้น
  พ.ศ. 2447 - 2466 ธงอาณานิคมบาฮามาส ธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร ที่ฝั่งปลายธงมีตราอาณานิคมที่ใช้ในขณะนั้นในวงกลมสีขาว (มงกุฎวิกตอเรีย)
  พ.ศ. 2466 - 2496 ธงอาณานิคมบาฮามาส ธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร ที่ฝั่งปลายธงมีตราอาณานิคมที่ใช้ในขณะนั้น (มงกุฎทิวดอร์)
  พ.ศ. 2496 - 2507 ธงอาณานิคมบาฮามาส ธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีตราอาณานิคมที่ใช้ในขณะนั้นในวงกลมสีขาว (มงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ด)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข