รายชื่อตัวละครดีซีคอมิกส์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อของตัวละครในจักรวาลดีซีซาตันนา ที่ถูกสร้างขึ้นและเป็นลิขสิทธิ์ของดีซีคอมิกส์

ตัวละครหลักแก้ไข

ตัวร้ายแก้ไข

ชื่อกลุ่ม/องค์กรแก้ไข

ซูเปอร์ฮีโรแก้ไข

ตัวร้ายแก้ไข

สถานที่เฉพาะแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข