ราชสมาคมกุหลาบแห่งประเทศอังกฤษ

ราชสมาคมกุหลาบแห่งประเทศอังกฤษ หรือ The Royal National Rose Society (RNSS) เป็นราชสมาคม (Royal Society) หรือ สมาคมด้านพฤกษศาสตร์เฉพาะทางที่เก่าแก่ที่สุดในโลก (the world's oldest specialist plant society) สมาคมนี้อุทิศให้กับการปลูกกุหลาบโดยเฉพาะ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๒๙ ตั้งอยู่ที่เมือง ST.Albans ประเทศอังกฤษ เป็นสมาคมในรูปแบบสมาชิก ปัจจุบัน สมาชิกประกอบไปด้วย นักพฤกษศาสตร์ด้านกุหลาบทั้งมืออาชีพและสมัครเล่นทั้งในเครือจักรภพและทั่วโลก ทั้งนี้ สมาคมมีงานค้นคว้าวิจัยทดลอง การอบรมให้ความรู้และจัดงานนิทรรศการต่างๆ รวมทั้งจัดพิมพ์นิตยสารไตรมาศ ชื่อว่า "Rose" แก่มวลหมู่สมาชิก

ปัจจุบัน สมาคมกำลังดำเนินการก่อสร้างงานชิ้นเอก คือ "The Gardens of the Rose" ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งจะเป็นแหล่งรวบรวมกุหลาบกว่า 30,000 ต้น ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเยี่ยมชมในปี พ.ศ. ๒๕๕๐

การดำรงตำแหน่งสมาชิกของ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ในสมาคมแห่งนี้นั้นเมื่อใดไม่ปรากฏ แต่สันนิษฐานว่าช่วงเวลาดังกล่าว มีพ่อค้าชาวอังกฤษซึ่งส่วนใหญ่สมัยนั้น อยู่ในกลุ่มเชื้อสายราชวงศ์ หรือครอบครัวขุนนางเก่าแก่ หรือได้รับการสนับสนุนจากพระราชวงศ์ ได้เข้ามาติดต่อค้าขายกับเจ้านายฝ่ายเหนือในนครเชียงใหม่ และทราบว่า พระราชชายาฯ โปรดกุหลาบ จึงถวายคำแนะนำเกี่ยวกับสมาคม สันนิษฐานว่าทรงอยู่ในพระฐานะ "สมาชิกกิตติมศักดิ์" ไม่ใช่ "สมาชิกทั่วไป" เพราะทรงได้รับการถวายกุหลาบพันธุ์ใหม่ๆ จากสมาคมทุกปี


อ้างอิงแก้ไข

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กุหลาบจุฬาลงกรณ์. [1] เก็บถาวร 2006-10-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน