ราชสกุลโก เป็นราชสกุลที่สืบเชื้อสายจาก พระเจ้าทงมย็องซ็อง หรือ โก จูมง ปฐมกษัตริย์แห่ง อาณาจักรโคคูรยอ หนึ่งใน สามก๊กแห่งเกาหลี

สถาปนาจักรวรรดิ

แก้

ราชสกุลโก (เกาหลี: 고씨 왕족) เป็นหนึ่งในเรี่ยวแรงสำคัญที่ร่วมกันก่อตั้งและสถาปนาอาณาจักรโกคูรยอโดยมีพระราชา 24 ใน 28 พระองค์ของราชวงศ์นั้นมาจากราชสกุลโกทั้งสิ้นหลังจากพระเจ้าดงเมียงยองเสด็จสวรรคตลงเมื่อ พ.ศ. 525 องค์ชาย แฮ ยูริ จากราชสกุลแฮพระราชโอรสองค์โตก็ได้ขึ้นครองราชย์เป็น พระเจ้ายูริ พระราชาหลังจากนั้นอีก 3 พระองค์ล้วนมาจากราชสกุลแฮทั้งสิ้นแต่เมื่อสิ้นรัชสมัย พระเจ้าโมบอน พระราชาองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 596 แล้วองค์ชาย โก กุง จากราชสกุลโกจึงขึ้นครองราชย์เป็น พระเจ้าแทโจมหาราช หลังจากนั้นราชสกุลโกก็ปกครองโกคูรยอเรื่อยมาจนอาณาจักรล่มสลายลงในปี พ.ศ. 1213