รางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 6

Thai Film Director Association หรือ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ได้ประกาศผลรางวัล สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 6 ผ่านการลงคะแนนด้วยระบบ One Man One Vote จากสมาชิกซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ โดยตัดสินจากภาพยนตร์ไทยตลอดทั้งปี 2558 ที่เข้าฉายแบบเก็บเงินในโรงภาพยนตร์ จำนวนทั้งสิ้น 60 เรื่อง

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแก้ไข

 • Snap แค่...ได้คิดถึง - โสฬส สุขุม, กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ, ปิยะลักษณ์ มหาธนทรัพย์ (ทรูวิชั่นส์ ออริจินอล พิคเจอร์ส, ซองซาวด์ โปรดักชัน, นอร์ธสตาร์ โปรดักชัน)
 • (พี่ชาย My Hero) - Josh Kim (ได้รางวัลรองชนะเลิศ)
 • เมย์ไหน..ไฟแรงเฟร่อ - จิระ มะลิกุล, เช่นชนนี สุนทรศารทูล, วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์, สุวิมล เตชะสุปินัน, วีรชัย ใหญ่กว่าวงศ์ (จีทีเอช, จอกว้างฟิล์ม)
 • ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ - จิระ มะลิกุล, เช่นชนนี สุนทรศารทูล, วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์, สุวิมล เตชะสุปินัน, วีรชัย ใหญ่กว่าวงศ์ (จีทีเอช, จอกว้างฟิล์ม)
 • อนธการ - อนุชา บุญยวรรธนะ, อารียา ชีวีวัฒน์, ดรสะรณ โกวิทวณิชชา, คณีณัฐ เรืองรุจิระ, ภุชงค์ ตันติสังวรากูร, วิชชพัทร์ โกจิ๋ว (จี วิลเลจ)

ผู้กำกับยอดเยี่ยมแก้ไข

 • Josh Kim - (พี่ชาย My Hero)
 • คงเดช จาตุรันต์รัศมี (Snap แค่...ได้คิดถึง) (ได้รางวัลรองชนะเลิศ)
 • นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ)
 • อนุชา บุญยวรรธนะ (อนธการ)
 • ชยนพ บุญประกอบ (เมย์ไหน…ไฟแรงเฟร่อ)
 • วิศิษฎ์ ศาสนเที่ยง (รุ่นพี่)

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแก้ไข

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมแก้ไข

นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมแก้ไข

นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมแก้ไข

 • ดาวิกา โฮร์เน่ (ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ)
 • นรีกุล เกตุประภากร(เมย์ไหน…ไฟแรงเฟร่อ)
 • พลอย ศรนรินทร์ (อาปัติ)
 • วิโอเลต วอเทียร์ (ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ)
 • อาภา ภาวิไล (แม่เบี้ย) (ได้รางวัลรองชนะเลิศ)