รางวัลสตาร์พิคส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2546

เป็นเอก รัตนเรือง ผู้ชนะรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ผู้ชนะและผู้เข้าชิงรางวัลแก้ไข