รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 9

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2543

ผู้ได้รับรางวัลแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข