รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 6

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2540 ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่

ผู้ได้รับรางวัล แก้

อ้างอิง แก้