รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 16

รางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2550 จัดโดยชมรมวิจารณ์บันเทิง ประกาศผลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อภาพยนตร์และรายนามผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง

แก้

ผู้ชนะรางวัล จะเน้นด้วย ตัวหนา

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

แก้
 
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- รักแห่งสยาม

ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

แก้

ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม

แก้

ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

แก้

ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

แก้

ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

แก้

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

แก้

กำกับภาพยอดเยี่ยม

แก้
 • สยมภู มุกดีพร้อม (ไชยา)
 • นิรมล รอสส์ (แฝด)
 • ชาญกิจ ชำนิวิกัยพงศ์ (พลอย)
 • ทิวา เมยไธสง (เพื่อน...กูรักมึงว่ะ)
 • จิตติ เอื้อนรการกิจ (รักแห่งสยาม)
 • ธรรมเจริญ พรหมพันธุ์ (เมล์นรก หมวยยกล้อ)

ลำดับภาพยอดเยี่ยม

แก้

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

แก้

(มีผู้ได้รับรางวัลจากภาพยนตร์ 2 เรื่อง เนื่องจากคะแนนเท่ากัน)

กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม

แก้
 • ณัฐศิริ เศรษฐการวิจิตร (ไชยา)
 • ศักดิ์ศิริ จันทรังษี, วิทยา ชัยมงคล, พิพัฒน์ เพิ่มพูล (พลอย)
 • ศักดิ์ศิริ จันทรังษี (แฝด)
 • กูรู ทีม (เพื่อน...กูรักมึงว่ะ)
 • มนต์ชัย ทองศรีสืบสกุล, ธนกร บุญลือ (รักแห่งสยาม)

รางวัลพิเศษ

แก้

สรุปจำนวนรางวัลที่ภาพยนตร์แต่ละเรื่องได้รับการเสนอชื่อ

แก้
 • รักแห่งสยาม 13 รางวัล
 • ไชยา 10 รางวัล
 • พลอย และ เมล์นรก หมวยยกล้อ เรื่องละ 8 รางวัล
 • Final Score 4 รางวัล
 • บอดี้...ศพ#19, แฝด, เพื่อน...กูรักมึงว่ะ เรื่องละ 3 รางวัล
 • Me Myself...ขอให้รักจงเจริญ 2 รางวัล
 • บ้านผีสิง 1 รางวัล

สรุปจำนวนรางวัลที่ภาพยนตร์แต่ละเรื่องได้รับ

แก้
 • รักแห่งสยาม ได้ 6 รางวัล
 • ไชยา ได้ 4 รางวัล
 • พลอย และ Final Score ได้เรื่องละ 1 รางวัล

อ้างอิง

แก้