รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2545

รางวัลที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2545 จัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2545
วันที่พ.ศ. 2545
สถานที่ตั้งกรุงเทพมหานคร
รางวัลมากที่สุดมนต์รักทราซิสเตอร์ (4)
← ครั้งที่ 25 · รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี · ครั้งที่ 27 →

ผู้ได้รับรางวัล แก้

รางวัลพิเศษ แก้

อ้างอิง แก้