รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2545

รางวัลที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2545 จัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

ผู้ได้รับรางวัลแก้ไข

รางวัลพิเศษแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข