รัฐบาลอิตาลีนั้นเป็นรัฐบาลในรูปแบบของสาธารณรัฐประชาธิปไตยและจัดตั้งขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญในปี 1984 ประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติ, ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ เช่นเดียวกับ ประมุขแห่งรัฐ ซึ่งคือประธานาธิบดี

มาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญอิตาลีระบุว่า: อิตาลีเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยก่อตั้งขึ้นด้วยวิริยะอุตสาหะ เอกราชนั้นเป็นของหระชาชนและจะถูกใช้งานโดยประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้กรอบขอบเขตของรัฐธรรมนูญ[1] สถานะของอิตาลีที่เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยนั้นเป็นผลมาจากประชามติรัฐธรรมนูญ ปี 1946 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 1946 ที่ซึ่งได้ผลออกมาว่ารัฐไม่ได้เป็นสมบัติสืบทอดของกษัตริย์ผู้ปกครอง แต่เป็นของ เรสพับลิกา หรือคือเป็นของประชาชนทุกคน

ประมุขแห่งรัฐ

แก้
 
เซอร์จีโอ มัตตาเรลลา ประธานาธิบดีอิตาลีนับตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2015

ในฐานะประมุขแห่งรัฐ ประธานาธิบดีอิตาลีเป็นที่รวมของความสามัคคีของชาติและมีหน้าที่หลายประการดังเช่นที่กษัตริย์แห่งอิตาลีทรงประกอบมาก่อนหน้า ประธานาธิบดีทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสามสาขาของรัฐบาล ดังที่ประธานาธิบดีได้รับการเลือกตั้งโดยฝ่ายนิติบัญญัติ, ทำหน้าที่แต่งตั้งฝ่ายบริหาร และเป็นประธานสูงสุดของฝ่ายตุลาการ นอกจากนี้ในภาวะสงคราม ประธานาธิบดีจะต้องเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของรัฐ

อ้างอิง

แก้
  1. "The Italian Constitution". The official website of the Presidency of the Italian Republic.