ระบบถุงน้ำดับเพลิงทางอากาศ

ระบบถุงน้ำดับเพลิงทางอากาศ (อังกฤษ: Modular Airborne FireFighting System; MAFFS) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการดับเพลิงทางอากาศ โดยบรรจุกับเครื่องบินขนส่งทางทหารอย่าง ซี-130 เฮอร์คิวลิส ใช้เพื่อเป็นเครื่องบินบรรทุกน้ำเพื่อดับไฟป่า[1] สิ่งนี้ทำให้กรมป่าไม้สหรัฐ (USFS) สามารถนำไปใช้กับอากาศยานทหารในกำกับกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิทางอากาศ (Air National Guard) และกองกำลังสำรองทางอากาศ (Air Force Reserve) เพื่อเป็นทรัพยากรสำรองให้กับกำลังทางอากาศภาคพลเรือน[1][2]

อุปกรณ์แมฟฟ์เมื่อติดตั้งกับซี-130 เฮอร์คิวลิสจากฝูงบินแอร์ลิฟต์ที่ 302 (302nd Airlift Wing) ได้ปล่อยน้ำเหนือนิวเม็กซิโกระหว่างการฝึกซ้อมเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2007

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข