รอก เป็นอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ มีลักษณะเป็นล้อ โดยร้อยไว้กับเชือกหรือเคเบิล รอกถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของให้สะดวกขึ้น หรือในระบบรอกบางชนิดใช้ในการผ่อนแรง รอกเป็นหนึ่งในเครื่องจักรพื้นฐานหกชนิด (คาน พื้นเอียง ลิ่ม สกรู ล้อและเพลา รอก) รอกเเบ่งเป็น 5 ชนิด 1.รอกเดี่ยวตายตัว 2.รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ 3.รอกพวง1 4.รอกพวง2 5.รอกพวง3

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข