สายสีเขียว (องค์การขนส่งมวลชนมหานครแอตแลนตา)

รถไฟใต้ดินแอตแลนตา สายสีเขียว เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าในมหานครแอตแลนตา สถานีปลายทางคือ สถานีแบงก์เฮด และสถานีเอดจ์วูด/แคนดเลอร์ปาร์ค แต่เดิมถูกเรียกว่า สายปรอกเตอร์ครีก จนถึงเดือนตุลาคม ค.ศ. 2009 ได้กำหนดให้สีเขียวเป็นสีประจำเส้นทาง แนวเส้นทางส่วนใหญ่จะวิ่งขนานกับสายสีน้ำเงิน

สายสีเขียว
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งแอตแลนตา
ปลายทาง
การดำเนินงาน
รูปแบบรถไฟใต้ดิน
ระบบรถไฟใต้ดินแอตแลนตา
องค์การขนส่งมวลชนมหานครแอตแลนตา
ผู้ดำเนินงานMARTA
ประวัติ
เปิดเมื่อค.ศ. 1992
ข้อมูลทางเทคนิค
ระบบจ่ายไฟรางที่สาม
จุดสูงสุดระดับดิน, ยกระดับ, ใต้ดิน

รายชื่อสถานี

แก้
ให้บริการเต็มวัน
ให้บริการเฉพาะกลางวัน
ให้บริการเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน
สถานี รหัส เปิดให้บริการ เชื่อมต่อ ภาพ
สถานีแบงก์เฮด P4 1992  
สถานีแอชบี W3 1979       
สถานีไวน์ซิตี W2 1979       
สถานีโดม/จีดับบิวซีซี/ฟิลิปแอเรีย/ซีเอ็นเอ็นเซ็นเตอร์ W1 1979       
สถานีไฟว์พอยต์ 1979*                 
สถานีจอร์เจียสเตด E1 1979       
สถานีคิงเมมโมเรียล E2 1979       
สถานีอินแมนปาร์ค/เรย์โนลด์สทาวน์ E3 1979       
สถานีเอดจ์วูด/แคนดเลอร์ปาร์ค E4 1979       

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้