รถไฟใต้ดินบูดาเปสต์ สาย 1

รถไฟใต้ดินบูดาเปสต์ สาย 1 ถือว่าเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี สาย 1 มีชื่อเรียกว่า "ดิอันเดอร์กราวนด์" ("a földalatti") ขณะที่สาย 2-4 จะถูกเรียกว่า "เมโทร"

รถไฟใต้ดินบูดาเปสต์ สาย 1
Budapest M1 Metro.svg
Mexikoi ut budapest.jpg
ข้อมูลทั่วไป
จำนวนสถานี11
หมายเลขสายสาย 1 (สายสีเหลือง)
ข้อมูลทางเทคนิค
ระยะทาง4.4 กิโลเมตร
รางกว้าง1,435 มม. (4 ฟุต 8 12 นิ้ว)
ระบบจ่ายไฟ550 V DC
ความเร็ว60 km/h
แผนที่เส้นทาง
Budapest-metro-1.png

รถไฟใต้ดินบูดาเปสต์ สาย 1 ถือว่าเป็นเส้นทางรถไฟใต้ดินที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก[1] สร้างหลังจาก รถไฟใต้ดินลอนดอน สายเมโทรโพลิตัน และเป็นแห่งแรกในยุโรปตะวันออก ทำการก่อสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1894-1896 และใน ค.ศ. 2002 ยูเนสโกได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลก[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Kogan Page: Europe Review 2003/2004, fifth edition, Wolden Publishing Ltd, 2003, page 174 [1]
  2. UNESCO