ตัวอย่าง ขบวนรถไฟฟ้า บีทีเอส สายสุขุมวิท รุ่น ซีเมนส์ โบซันคาย่าดีไซน์ (EMU-A2) ในสายสุขุมวิท กำลังเข้าชานชาลาที่1 ที่สถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9)

รถไฟฟ้า อาจหมายถึง

ระบบรถไฟฟ้าในไทยแก้ไข

 
ระบบรถไฟฟ้า บางสาย ในประเทศไทย

ในประเทศไทย ระบบรถไฟฟ้า อยู่ระหว่างการเจริญเติมโตอย่างมาก เนื่องจาก มีการสร้างระบบขนส่งมวลชน ทางราง อยู่หลายสาย ในขณะนี้ มีระบบที่ให้บริการอยู่ 5 สาย คือ

  1. รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สาย 1 (สายสุขุมวิท)
  2. รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สาย 2 (สายลีลม)
  3. รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)
  4. รถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แอร์พอร์ต เรล ลิงก์)
  5. รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)

ดูเพิ่มแก้ไข