ย็องนัม (ความหมาย "ทางผ่านไปยังทางใต้") เป็นภูมิภาคที่อยู่กับจังหวัดคย็องซังเดิม ซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ (และยังเป็นชื่อของจังหวัดในสมัยอาณาจักรโครยอซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณนี้อีกด้วย)

ย็องนัม
ชื่อเกาหลี
ฮันกึล
영남
ฮันจา
อาร์อาร์Yeongnam
เอ็มอาร์Yŏngnam

ปัจจุบันภูมิภาคนี้ประกอบไปด้วยจังหวัดคย็องซังเหนือและใต้ และมหานครปูซาน, แทกู และอุลซาน และชื่อภูมิภาคนี้ยังใช้เป็นชื่อของมหาวิทยาลัยย็องนัมอีกด้วย